Het nieuwe seizoen van Oliveo gymnastiek.

Hallo Oliveanen.

Het nieuwe seizoen van Oliveo gymnastiek is al weer een aantal weken van start gegaan.
Wij zijn goed begonnen met al onze groepen.
Een goed begin is het halve werk.

Maar helaas hebben Jamina en Lisanne te kennen gegeven te gaan stoppen met les geven.
Heel jammer, en wij danken deze dames heel hartelijk voor hun bijdrage aan onze vereniging.
Dames alle goeds toegewenst.

Wij hebben wel vervanging kunnen regelen voor deze lessen Renny en Caroline gaan deze lessen verzorgen.
Dames heel veel succes met het lesgeven.

Onze eerste gezamenlijke vergadering van bestuur en leiding heeft maandagavond 12 oktober plaatsgevonden
in de multiculturele ruimte in Tolhek.
Met enkele afmeldingen, waren wij blij met een hele grote opkomst van heel veel jonge leiding uit oude gelederen.
Een groep enthousiaste jongens en meisjes die graag les willen geven bij Oliveo gymnastiek.
In de vergadering is veel besproken, en wordt er naar de toekomst gekeken.

Het bestuur van Oliveo gymnastiek werkt er hard aan om met de tijd mee te gaan.

Wij hebben de eerstvolgende activiteiten besproken:

* Op 22 november zullen de Open Pijnackerse Springwedstrijden plaatsvinden.
* Sinterklaasviering is op 30 november.
* weekendkamp zal zijn weekend 27 t/m 29 mei.
Turninstuif, Clubkampioenschappen en zomerkamp nog geen juiste datum voor.

Oliveo gymnastiek is een sportieve, saamhorige en gezellige vereniging en daar werken wij hard aan.

Wij wensen allen een heel sportief en prettig seizoen 2015 2016 toe.

Bestuur Oliveo gymnastiek.