Contributie

Wat kost een lidmaatschap bij Oliveo Gymnastiek?

De jaarcontributie voor 2020 (inclusief bondscontributie KNGU) bedraagt voor:

Recreatie turnen
Jeugdleden t/m 11 jaar                             € 160,00
Jeugdleden 12 t/m 19 jaar                       € 170,00
20 jaar en ouder                                        € 190,00
Plusgroep                                                    € 217,50

Extra lesuur                                                € 115,00

Selectie turnen
Jeugdleden t/m 11 jaar                             € 505,00
Jeugdleden vanaf 12 jaar                         € 515,00
(excl. wedstrijdpaspoort, wedstrijdkosten, externe trainingen)

Freerunnen & Conditie
Freerunnen                                                € 180,00
Conditiegroep                                            € 190,00

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig:     €   10,00

Hoe wordt de contributie geïnd?

De basis contributie wordt per kalenderjaar, een maal per jaar, vooruitbetaald. De betaling vindt altijd in de tweede helft van januari plaats. Leden die meerdere uren per week bij ons trainen, betalen in termijnen. Elk volgende uur wordt per kwartaal geind (het 1e extra uur half april, eventueel 2e en 3e extra uur half juli en half oktober).

Wij werken met automatisch incasso, wilt u liever niet via automatische incasso betalen dan rekenen wij € 10,00 extra per handmatige factuur/betaling.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?

De contributie is per kalenderjaar (januari t/m december) verschuldigd. Als u het lidmaatschap wilt beëindigen, moet u dit voor 1 december bij de ledenadministratie melden. Deze datum is belangrijk omdat wij voor u bondscontributie moeten afdragen aan de KNGU. Bent u te laat met het opzeggen, dan zullen wij dit bedrag dan ook bij u in rekening moeten brengen.

Bij tussentijdse afmeldingen blijft de contributie voor het lopende jaar verschuldigd. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien u voor 1 december schriftelijk aan de ledenadministratie meedeelt, dat u het lidmaatschap in de loop van het daaropvolgende jaar wenst te beëindigen (bijvoorbeeld aan het einde van het schooljaar). De contributie voor de door u aangegeven periode zal dan worden aangepast en aan het begin van het jaar worden geïncasseerd.

Alle afmeldingen moeten schriftelijk/ per e-mail doorgegeven worden aan de ledenadministratie:ledenadmin@oliveogymnastiek.nl

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Leo Post – 06 1031 6622 of ledenadmin@oliveogymnastiek.nl.