Clubblad de Springplank

Download hieronder verschenen edities van de Sprinkplank:

Springplank 2011-2012-nr1

Historie van de Springplank

Weliswaar was er in de jaren vijftig al de behoefte aan een clubblad, maar door het gebrek aan financiële middelen is een eigen clubblad nooit eerder verschenen. In de beginjaren verspreidt men het clubnieuws via de plaatselijke krant. Later nam mevrouw Tetteroo-Wartna voor de gymnastiek zitting in de redactiecommissie van het OLIVEO-Kontakt, het officiële orgaan van de R.K.S.V. OLIVEO.
In de tijd dat OLIVEO GYMNASTIEK op eigen benen komt te staan, wordt de behoefte aan een eigen clubblad nog groter. Echter, pas in 1983 verschijnt een eerste exemplaar door de bezielende kracht van enkele bestuursleden.
De naam wordt bedacht door Fred Bielefeld en is, zoals bekend “De Springplank”.
In de beginjaren verschijnt het clubblad onregelmatig. In 1986 geeft Sjoerd van der Sluis het clubblad een enorme injectie. Maar liefst vijf edities verschijnen er in dat turnjaar van zijn hand. De reacties zijn enorm positief. Iedereen is blij met het clubblad en het wordt graag gelezen.
Brigitte Raaphorst, stelt zich in augustus 1987 beschikbaar voor het redactiewerk. Natuurlijk kost een clubblad geld, zeker de mooie en dikke uitgave, die er iedere keer komt. Brigitte wil dan ook veel adverteerders hebben. Aan het begin van het turnjaar 1988/1989 zijn er zoveel advertenties dat “De Springplank” budget neutraal uitgegeven kan worden.
Van 1992 tot 2001 is de verzorging in handen van het bestuurslid PR. Achtereenvolgens Paula van der Elst, Jan Bierman, Richard Sprado en Rinus Onland zetten hun beste beentje voor.
Medio 2001 neemt Nikki van der Ham de redactie over en verschijnt de Springplank jaarlijks met 5 edities.
Met de opkomst van de nieuwe media krijgt Oliveo ook een site waardoor de leden op andere manieren geïnformeerd kunnen worden.
Momenteel verschijnt de Springplank niet meer.