Organisatie en bestuur

 

Bestuur
Voorzitter Remco Korzeniewski voorzitter@oliveogymnastiek.nl
Vice-voorzitter Machiel van der Meer machiel@oliveogymnastiek.nl
Secretaris Renny van Adrichem secretariaat@oliveogymnastiek.nl
Penningmeester Remco Korzeniewski (plv.) penningmeester@oliveogymnastiek.nl
Ledenadministratie Leo Post ledenadmin@oliveogymnastiek.nl
Leiding/activiteiten Marleen van der Velde marleenvdvelde@oliveogymnastiek.nl
Algemeen lid Rita Duynisveld
PR Eva Silvius eva@oliveogymnastiek.nl
Technische leiding
Ton van den Broek
Hans de Weerd
Annelies van der Ham
Caroline van der Helm
Susanne van der Velde
Chantal Peters
Willeke Nobbe
Ruben Bout
Carla Roelofs