Contributie

Wat kost een lidmaatschap bij Oliveo Gymnastiek?

De jaarcontributie voor 2021 (inclusief bondscontributie KNGU) bedraagt voor:

Turnen: Recreatie tot en met 15 jaar:  € 175,00
Turnen: Recreatie vanaf 16 jaar:          € 185,00

Turnen: Plusgroep:                                 € 232,50
Turnen: Selectie:                                      € 520,00
(excl. wedstrijdpaspoort, wedstrijdkosten, externe trainingen)

Conditie:                                                     € 190,00
Freerunnen:                                               € 190,00

Extra lesuur (turnen):                              € 115,00
65+ korting:                                               € 10,00

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig: € 15,00

Hoe wordt de contributie geïnd?

De basis contributie wordt per kalenderjaar, een maal per jaar, vooruitbetaald. De betaling vindt altijd in de tweede helft van januari plaats. Leden die meerdere uren per week bij ons trainen, betalen in termijnen. Elk volgende uur wordt per kwartaal geind (het 1e extra uur half april, eventueel 2e en 3e extra uur half juli en half oktober).

Wij werken met automatisch incasso, wilt u liever niet via automatische incasso betalen dan rekenen wij € 10,00 extra per handmatige factuur/betaling.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?

De contributie is per kalenderjaar (januari t/m december) verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt NIET automatisch aan het einde van een seizoen of jaar. Het lidmaatschap kan per half jaar* UITSLUITEND SCHRIFTELIJK worden opgezegd. Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd dient aan alle contributie- en betalingsverplichtingen te zijn voldaan.

Afmelden dient te gebeuren voor 30 mei of voor 30 november d.m.v. een e-mail of het insturen van het afmeldformulier aan de ledenadministratie: ledenadmin@oliveogymnastiek.nl

Na ontvangstbevestiging van de ledenadministratie is de uitschrijving pas een feit. Indien gebruik gemaakt wordt van een automatische incasso dan leidt het opzeggen van het lidmaatschap automatisch tot het intrekken van de machtiging contributie-inning. Restitutie van de contributie (naar rato) is alleen mogelijk indien tijdig is opgezegd en is alleen toepassing op de contributieverplichting voor de volgende periode (half jaar). Tussentijds afmelden is mogelijk maar de contributie voor het lopende half jaar blijft verschuldigd. Restitutie van individuele maanden is niet mogelijk.

In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van bovenstaande afwijken, de aanvrager dient hiervoor een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij het bestuur via: secretariaat@oliveogymnastiek.nl 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Leo Post – 06 1031 6622 of ledenadmin@oliveogymnastiek.nl.