Verzekering

In geval van lichamelijke ongevallen (blessures) tijdens een Oliveo activiteit moet u zich altijd eerst tot uw eigen
ziektekostenverzekering wenden.
Alléén in geval van blijvend letsel is Oliveo via de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie verzekerd.

De Oliveo leiding is verplicht ongevallen te melden bij het bestuur. Na deze melding zal het bestuur,
indien nodig de KNGU benaderen voor een verdere afhandeling, dit alles in overleg met sporter en/of ouders.

Verzekering KNGU