Organisatie en bestuur

 

Bestuur
Voorzitter Remco Korzeniewski voorzitter@oliveogymnastiek.nl
Vice-voorzitter Machiel van der Meer machiel@oliveogymnastiek.nl
Secretaris Renny van Adrichem secretariaat@oliveogymnastiek.nl
Penningmeester Remco Korzeniewski (plv.) penningmeester@oliveogymnastiek.nl
Ledenadministratie Leo Post ledenadmin@oliveogymnastiek.nl
Leiding/activiteiten Marleen van der Velde marleenvdvelde@oliveogymnastiek.nl
Algemeen lid Rita Duynisveld
PR Eva Silvius eva@oliveogymnastiek.nl
Technische leiding
Ton van den Broek
Hans de Weerd
Annelies van der Ham
Caroline van der Helm
Susanne van der Velde
Chantal Peters
Willeke Nobbe
Ruben Bout
Carla Roelofs
 Macy van der Meer
 Lisa Kwast
 Dominique Fernald