Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) van kracht. Ook Oliveo Gymnastiek hecht veel waarde aan uw privacy en doet er alles aan om persoonsgegevens te beschermen en te waarborgen. Wij hebben een privacyverklaring opgesteld waarmee we inzicht geven in de manier waarop wij gegevens verwerken en bewaren. Onze voorzitter (Remco Korzeniewski), is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Lees hier onze verklaring: Privacyverklaring.